שמות

וארא

בא

בשלח

יתרו

משפטים

תרומה

תצוה

כי תשא

ויקהל

פקודי
ויקרא

צו

שמיני

תזריע

מצורע

אחרי מות

קדושים

אמור

בהר

בחוקותי
במדבר

נשא

בהעלותך

שלח-לך

קורח

חוקת

בלק

פינחס

מטות

מסעי
דברים

ואתחנן

עקב

ראה

שופטים

כי-תצא

כי-תבוא

ניצבים

וילך

האזינו

וזאת הברכה
  •