בית הכנסת והמרכז הקהילתי הפועל המזרחי ע"ש הרב דורף זצ"ל, נוסד בשנת תרצ"ה– 1935,
על ידי תושבי נחלת יצחק בתל-אביב. המייסדים, אנשי תורה ועבודה, חברי הפועל המזרחי, יוצאי בתים חסידיים, היו חלקם בעלי רפתות שהיו קיימות אותה עת בשכונה וחלקם אנשי מסחר, כשאליהם מצטרפים תושבי הסביבה מגבעתיים ומרמת גן.

בית הכנסת, מהווה מיום היווסדו ועד היום – מזה כ – 80 שנה – ציר מרכזי בחיים הדתיים – לאומיים בשכונת נחלת יצחק וסביבתה. המייסדים ואלו שבאו אחריהם עד ימינו אלה, שמו להם למטרה, לכונן בית כנסת, בית מדרש ומרכז קהילתי, שישמש בראש ובראשונה בית תפילה בכל ימות השנה ובד בבד יהווה בית מדרש ראוי לתורה ולמחשבה, המתעמק בתורת ישראל, בראי מדינת ישראל הקמה,  מתחדשת ומעצבת את עצמה בדורות ראשונים ולדורות הבאים.

במקום התגבשה קהילה חיה ותוססת, קהילה של חסד, המנהלת חיי קהילה מגוונים סביב בית הכנסת ומשכילה ברבות השנים, להעביר את מסורת הקהילה מדור לדור ולשלב בתוכה משפחות שנקלטו ונקלטות בשכונה וסביבתה, הרואות בקהילה בית ראשון לחייהן הרוחניים והקהילתיים. לצד אלו, פונה הקהילה גם אל שכניה, אשר אינם פוקדים את בית הכנסת דרך קבע, ומשתדלת להוות להם בית בימי שמחה (בר מצווה, חתן) וחו"ח בימי אבל.

למן היווסדה, ראתה הקהילה חשיבות במינוי רב לקהילה ורבה הראשון של הקהילה היה הרב יצחק פילץ זצ"ל, אשר כיהן בתפקידו במקביל לניהול ישיבת "תורה ומלאכה", וזאת עד לראשית מלחמת העולם השניה. הרב משה אשר דורף זצ"ל, הגיע לקהילתנו בשנת תש"ב (1942) לאחר העפלה ומעצר על ידי הבריטים וכיהן כרב הקהילה במשך כ"ו (26) שנים ברציפות. לאחר פטירתו וכהכרה והוקרה לתרומתו לחיי בית הכנסת ועיצובם, הוחלט לקרוא את בית הכנסת על שמו. בשנים שלאחר פטירתו, שימש הרב צבי א. סלושץ כמורה הוראה בבית הכנסת. אחריהם כיהן כרב הקהילה הרב מיכה הלוי שליט"א במשך כ"ג (23) שנים ברציפות, עד למינויו כרב הראשי האשכנזי של העיר פתח-תקוה. בשנת תשע"ה (2015), התמנה כרב הקהילה, הרב ירון ניסנהולץ שליט"א , המכהן כיום כרב הקהילה.

הצריף שבו שכן בית הכנסת בראשיתו, הוחלף בשנות ה- 60 של המאה הקודמת, בבנין בו שוכן בית הכנסת היום. עם התרחבות הקהילה, הורחב גם בית הכנסת ונוסף לו גם אולם המשמש את הקהילה ואת חבריה לאירועים שונים ובכללם פעילויות תרבות, המהוות חלק בלתי ניפרד מחיי הקהילה.

כיום מונה הקהילה כ – 110 משפחות. נוסח התפילה בבית הכנסת הוא נוסח ספרד.
 

אודות בית הכנסת

ברוכים הבאים

Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
  •