אי"ה, מחר יום שישי, עש"ק פר' "קרח" –
שבת מברכין חודש "תמוז",
ציבור החברים מוזמן לשיעור שיתקיים
בשעה 17:30, ב"זום הקהילתי":
 
ע"י הרב ירון ניסנהולץ
בנושא

"דמוקרטיה מן התורה מנין?" 

עש"ק פר' "בהעלותך", תש"פ, 4.6.2020  
                      
לחברי הקהילה השלום והברכה,
 
הנחיות בשל נגיף הקורונה –  אגרת 12
 
הננו מתכבדים לעדכן, שבשלב זה לא נבצע שינוי במתכונת התפילות בבית הכנסת וגם השבת נמשיך במתכונת בה פעלנו בחג השבועות ובשבת לאחר מכן. בהתאם, גם השבת, עזרת נשים שבה יש 15 מקומות מסומנים, תיועד לתפילה של נשים המעוניינות בכך ואנו תקווה שיהיה בכך כדי לתת מענה מספק.
בהזדמנות זו, אנו מבקשים את שיתוף הפעולה של כלל החברים בשמירה על ההנחיות הנוגעות להתנהלות בבית הכנסת לרבות שמירת כללי הריחוק וההיגיינה. תשומת לב מיוחדת נבקש לתת לנושא חבישת המסכה המכסה אף ופה בכל זמן השהות בבית הכנסת על כל מתחמיו.
 
בתודה על שיתוף הפעולה
ובברכת שבת שלום,
הרב ירון ניסנהולץ וההנהלה

יום רביעי, כ"ו אייר, תש"פ, 20.5.2020

הנחיות בשל נגיף הקורונה  – אגרת 10
חזרה לבית הכנסת 

בהיכל בית הכנסת תחת ההנחיות החדשות (ובהתחשב במבנה ובריהוט בית הכנסת), מתאפשרת תפילה במנין אחד של 30 איש,  כשבנוסף להם מתאפשרת ישיבתם של 3 אנשים בעזרת הנשים המונגשת ו – 15 אנשים בעזרת הנשים למעלה.
באולם בית הכנסת תחת ההנחיות החדשות, מתאפשרת תפילה במנין אחד ל – 25 אנשים, כשבנוסף להם מתאפשרת ישיבתם של 2 אנשים במטבח.  
שפר חלקנו שמתחם בית הכנסת שלנו כולל את "גן פרח", אשר שודרג בתקופה זו במערך תאורה חדש על ידי חברנו עמי אריכא ועל כך תודתנו והערכתנו מעומק הלב. "גן פרח" מאפשר לנו לקיים במקביל, נוסף על המניינים בהיכל בית הכנסת ובאולם, גם מנין במרחב הפתוח של עד 50 איש.
לצורך קיום מניינים במתחמים הנ"ל, הנהלת בית הכנסת, סימנה את המקומות הניתנים לישיבה בהיכל בית הכנסת על ידי הותרתם פנויים לישיבה וכל יתרת המקומות "נסגרו" לישיבה באמצעות פלסטיק נצמד. כך גם בעזרת נשים. באולם בית הכנסת הוסדרו לישיבה 25 מקומות ליד שולחן כשצמוד לכל שולחן כיסא אחד לישיבה. ב"גן פרח" סומנו 50 מקומות, בריחוק הנדרש על פי התקנות שבתוקף (2 מ' בין אדם לאדם), שמעליהן קיים כיסא פלסטיק שחור לישיבה. בנוסף, הונח שולחן אשר ישמש את שליח הציבור והקורא בתורה.
אנו מבקשים לעשות שימוש אך ורק במקומות המיועדים לכך ואין להוסיף מקום ישיבה נוסף באף אחד מהמתחמים.
אנו מקווים, שבקרוב יתאפשר להגדיל את מספר המשתתפים במניינים ובהתאם אנו נגדיל את מספר המקומות המסומנים לתפילה.
כל מנייני התפילה יתקיימו בזמנים הרגילים הקבועים בבית הכנסת ומפורסמים באתר בית הכנסת (www.dorf.co.il).
 
נוהלי התפילה בימות החול

להערכת הנהלת בית הכנסת, בימי השבוע, קיומם של מניינים במקביל בהיכל בית הכנסת ובאולם יתן מענה לכל אלו הפוקדים את בית הכנסת במניינים אלו. נודה לחברים על התפזרות במניינים אלו כך שאף אחד מהמניינים לא יחרוג מהמספר המותר על פי מקומות הישיבה המסומנים ובכל מקרה ישמעו לבקשות נאמן הקורונה במנין הרלבנטי (הנהלת בית הכנסת ממנה נאמני קורונה במניינים השונים).

מטבע הדברים, בשבת ובמועד, פוקדים את בית הכנסת בעת ובעונה אחת יותר מתפללים. לפיכך, בימים אלו, אנו נקיים במקביל מניינים בהיכל בית הכנסת, באולם ו"בגן פרח".
כדי להסדיר את חלוקת האנשים בין המניינים השונים, אנו נבקש מהאנשים להתחלק בין המניינים באופן ספונטני כאשר אנו מבקשים מכל חבר על בסיס משמעת עצמית, שינהל חלוקה של מקומות התפילה שלו בימי שבת ומועד במקומות השונים שלא על בסיס מקום פנוי או "כל הקודם זוכה", אלא שאם בתפילה האחרונה הוא התפלל בהיכל בית הכנסת, אזי בתפילה לאחריה הוא יתפלל באולם או ב"גן פרח" וכך הלאה וחוזר חלילה על פי סדר.
יש להבחין בין כל פעולה שאדם נוקט במרחב הפרטי על פי מיטב שיקול דעתו, לאלו שאנו נוקטים במרחב הציבורי בבחינת "ישראל ערבים זה לזה", תוך הקפדה יתירה כל אחד לעצמו אך גם כל אחד כלפי חברו על הציווי של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". בהתאם, הננו מתכבדים לפרט את ההנחיות אשר יחולו על המניינים השונים, כדלקמן:
1. על כל משתתף במנין לחבוש מסיכה בכל זמן שהותו במתחם בית הכנסת, למעט שליח הציבור והקורא בתורה בעת שהם ממלאים את תפקידם.
2. עטיפה בטלית והנחת תפילין, תעשה על ידי כל מתפלל במקומו וכל אחד ישמור את שקית הטלית/תפילין במקומו בלבד.
3. מומלץ שכל אחד מהמתפללים יביא מביתו מספר מגבונים אשר יאפשרו לו לנקות את מקומו לפני הישיבה עליו.
4. יש להביא סידור (ובשבת בבוקר חומש) מהבית. אין לעשות שימוש בסידורים ובחומשים ו/או בכל ספר אחר שבבית הכנסת.
5. בליל שבת תאמר תפילת "מעין שבע" בכל אחד מהמניינים.
6. ברכת כהנים – הכהנים יעלו לדוכן תוך הקפדה על כללי הריחוק של 2 מטר האחד מהשני. הכהנים יטלו את ידיהם באופן עצמאי ולא באמצעות הלויים וידאגו לחטא את ידיהם לאחר הנטילה באלכוג'ל. יחד עם זאת, ישנה עדיפות במצב שלנו לסמוך על נטילת הידיים של הבוקר ולא ליטול ידיים כלל בבית הכנסת. 
7. קריאה בתורה תתקיים במתכונת הבאה:
  • ספר התורה אינו עובר בקהל בהוצאה ובהכנסה. הכנסה והוצאת ספר התורה תעשה על ידי שליח הציבור או בעל הקורא.
  • אין לנשק את ספר התורה.
  • הגבאי יעלה לתורה את העולים ממקומו.
  • ליד ספר התורה נמצא בכל עת נתון רק בעל הקורא והעולה, כאשר תוסדר מחיצה שתפריד בינהם – כשהעולה סיים את ברכת התורה שלאחר הקריאה, הוא יפנה את הבימה ורק לאחר שהיא התפנתה יעלה העולה הבא. העליה והירידה מהבימה תעשה אך ורק מצד ימין של הבימה (כשהפנים לארון הקודש).
  • לצורך האחיזה בעץ החיים בצידו של העולה לתורה, תהא מונחת חבילת טישו על שולחן הקריאה וכל עולה יצטייד בטישו ורק בעזרתו יאחז בעץ החיים.
  • הגבהת ספר התורה תתבצע בתום הקריאה על ידי בעל הקורא ללא גולל, תוך הנחתו של ספר התורה מחדש על שולחן הקריאה.
8. בעת התפילה כל אחד מהמתפללים יהיה צמוד למקומו ואין "להסתובב" במהלך התפילה.
9. בתום התפילה, כל מתפלל ישוב לאלתר לביתו ואנו מבקשים בכל לשון של בקשה שלא להתעכב לשיחות חברים וכדו'. המקום מיועד לתפילה בלבד, תחת כל ההנחיות הנ"ל ויש להימנע מכל התקהלות המפרה את כללי הריחוק החברתי של 2 מטר בין אדם לאדם.

10. בשלב זה אין להביא ילדים מתחת לגיל בר מצווה לבית הכנסת. כמו כן, ונוכח מגבלות המקום, לא נקיים עזרת נשים ונבחן את הדברים שנית לאחר השבת.
11. בכניסה לבית הכנסת וכל בעמדות השונות בשירותים, יוצבו בקבוקי "אלכוג'ל" וכל מתפלל המגיע לבית הכנסת מתבקש לנקות את ידיו.
12. גם חברי תא משפחתי אחד לא ישבו בבית הכנסת האחד לצידו של בן משפחה אחר בשל העובדה שהדבר יכול לגרום להפרת כללי הריחוק. יש להקפיד על כך.
13. בכניסה לבית הכנסת וכל בעמדות השונות בשירותים, יוצבו בקבוקי "אלכוג'ל" וכל מתפלל המגיע לבית הכנסת מתבקש לנקות את ידיו בהגעתו.
14. כל מי שמצונן, משתעל ובווודאי למי שיש חום, מתבקש שלא להגיע לבית הכנסת.
אין בחידוש המניינים כאמור, כדי לשנות לכל חבר הנמנה על קבוצת סיכון את מערך השיקולים העצמאי והפרטני בכל הנוגע לתפילה במנין, וכל אלו שימשיכו להתפלל ביחידות בביתם יקיימו בכך "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".
יום ירושלים

כמנהגנו בבית הכנסת, ביום ירושלים נקיים במניינים השונים תפילות חג (בליל החג – יום חמישי, בתפילת ערבית, לאחר תפילת 18 נאמר הלל שלם ללא ברכה ובתפילת שחרית למחרת יאמר הלל שלם בברכה).
השיעור בכולל יום השישי, ייוחד ליום ירושלים.
לקראת שבת, ביום שישי בשעה 17:00 נקיים מפגש קהילתי ב" זום" לכבוד יום ירושלים,
במסגרתו נארח את פרופ' אביגדור שנאן,
אשר ישוחח על הנושא "שבחה ושמותיה של ירושלים".
יקדים את שיחתו הרב ירון, בדברי ברכה לחג.
שיעורים

בשלב זה, השיעור בדף היומי, כולל יום השישי ושיעורים נוספים, יתקיימו במסגרת ה"זום".

נסיים בתפילה שחזרתנו לבית הכנסת תפתח שערי שמים ונזכה בקרוב לשוב למתוכנת התפילה המוכרת לנו מתוך בריאות איתנה ודיבוק חברים.
 
שלכם בברכת בריאות שלמה,
הרב ירון ניסנהולץ וההנהלה
 
להדפסת ההנחיות
 

 

זמני היום
תל אביב

לצורך פריסה לתשלומים נא לפנות לשמעון גרינברג,  טל. 050-7708216

* אזור זה פתוח לחברי עמותת דורף הרשומים באתר

מחפשים 

          מקום ל...

אלבום הכנסת ספר תורה
לזכרה הטוב של ריקי תש"ף

Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
  •