באמצעות חשבון בנק 

משלוח בדואר

העברה לחשבון

בל"ל (10)

סניף גבעתיים (857)

ח-ן מס' 300357/27

ע"ש ביהכ"נ הפוהמ"ז.

נא לציין שם, מספר הטלפון, וכתובת למשלוח הקבלה 
 

באינטרנט

צ'ק לפקודת:       ביהכ"נ הפוהמ"ז

כתובת למשלוח : ברוריה 23, ת"א,  6745461 נא לציין על המעטפה: לידי שמעון גרינברג

נא לציין שם, מספר הטלפון, וכתובת למשלוח הקבלה 

 התשלום דרך אתר עמותת

 

לצורך פריסה לתשלומים נא לפנות לשמעון גרינברג,  טל. 050-7708216

פניה ישירה

דב בינשטוק    050-7963981

או

שמעון גרינברג 050-7708216

Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס