ערב לימוד לקראת ראש השנה תשע"ז

"משלוח מנות לראש השנה" -
הרב ישי ליסנר רב מושב גימזו

מה משליכים בתשליך?
הרב ירון ניסנהולץ - רב הקהילה

 "תפילת הסימנים" -
הרב ארי סט - רב קבוץ סעד

"למשמעותם הרוחנית של מנהגי ראש השנה"

פתיח - הרב ירון ניסנהולץ

file4, file, list, paper, page, document
לחץ על        משמאל לכותרת לפתיחת דף המקורות של השיעור 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס