דמי החבר לשנת תשע"ח  יהיו כדלקמן:

משפחה -     1,700 ש"ח                                            
יחיד -          1,100 ₪                                                            
נודה על ביצוע תשלום דמי החבר לידי חברנו
דב בינשטוק וזאת מוקדם ככל שניתן. ננצל הזדמנות זו, כדי להודות לדב על נכונותו לשאת בעול כבד זה ועל כך נתונה תודתנו וברכתנו. 
 
כמקובל בשנים עברו, כל חבר אשר הדבר מקל עליו, יכול לפרוס את תשלום דמי החבר למספר תשלומים (נא להכין צ'קים מראש לכל התשלומים). כמו כן, חברים אשר מתקשים בתשלום דמי החבר, יכולים לפנות בענין זה לחברינו שמעון גרינברג, או למי מחברי ההנהלה אשר ימצאו לנכון.
 
החברים אשר חייבים כספים לבית הכנסת, נבקש מהם לפרוע באותה הזדמנות חובותיהם אלו ובכלל זה ביחס למי שהדברים רלבנטיים לגביו הסדרת תשלום התרומה המיוחדת בקשר עם ההנגשה אשר פעולות הבינוי הנוגעות לענין זה החלו בימים אלו.
 
כמידי שנה, תרומות מאורחים, אשר יתפללו איתנו בימים נוראים תתקבלנה בברכה.

מקומות לימים נוראים:

החברים כולם, מתבקשים לעדכן בדבר הצורך במקומות לגברים ולנשים בראש השנה וביום כיפור וזאת מוקדם ככל הניתן ובכל מקרה, לא יאוחר
מיום ראשון בבוקר, ט"ו אלול תשע"ח (26.8.2018)
ובפרט אלו שמסיבות שונות יעדרו בראש השנה ו/או ביום כיפור מבית הכנסת, או לחילופין, חברים שיארחו אורחים בראש השנה ו/או ביום כיפור.

את הפרטים נבקש למסור באמצעות "ווטסאפ" למי מחברי ההנהלה העוסקים במקומות
או לחברנו דב בינשטוק, כל זאת, על מנת שיתאפשר בידי ההנהלה עד כמה שניתן, ליתן מענה לכל הבקשות בנושא המקומות בבית הכנסת לגברים ולנשים, לשביעות רצון כלל החברים.

 

לצורך פריסה לתשלומים נא לפנות לשמעון גרינברג,  טל. 050-7708216

זמני היום
תל אביב

מחפשים 

          מקום ל...

* אזור זה פתוח לחברי עמותת דורף הרשומים באתר

אלבום הכנסת ספר תורה

לע"נ החייל שון מונדשיין הי"ד
סבב דברי התורה לשנת תשע"ח

ע"פ פירושו של הרב שמשון רפאל הירש
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס