הכתרת הרב 

         אלבומי פורים 

     ימי העצמאות   

    הווי קהילתי תשע"ח  

    הווי קהילתי תשע"ז  

        הכנסת ספר תורה 
לע"נ החיל שון מונדשיין הי"ד

  •