הכתרת הרב 

         אלבומי פורים 

     ימי העצמאות   

    הווי קהילתי תשע"ח  

    הווי קהילתי תשע"ז  

  •