הכתרת הרב 

         פורים תשע"ו 

     יום העצמאות תשע"ד  

         פורים תשע"ד 

    הווי קהילתי תשע"ח  

    הווי קהילתי תשע"ז