הכתרת הרב 

         פורים תשע"ו 

     יום העצמאות תשע"ד  

         פורים תשע"ד 

    הווי קהילתי