"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר"
 

  להלן סדר הזמנים לקראת חג הפורים הבעל"ט:
 
א.        תענית אסתר (מוקדם), יום חמישי:

04:28 -  תחילת הצום.

06:10   סליחות מנין ראשון.

07:00  סליחות מנין שני.

08:00 – סליחות מנין שלישי.

17:15  תפילת מנחה.

18:05 – תפילת ערבית (18:12 – סיום הצום).
 
ב.         שבת זכור:

09:30  קריאת פרשת "זכור" (משוער).

01:20 – מנחה גדולה.

17:15 – מנחה.

18:22 – צאת שבת (יש לומר המבדיל מקדש לחול)
 
ג.         ליל פורים, מוצש"ק:

19:00  תפילת ערבית וקריאת מגילה.

22:00 – מסיבת פורים לחברי הקהילה  (פרטים מפורסמים בנפרד)
 
ד.         פורים, יום ראשון:

07:00  תפילת שחרית וקריאת מגילה.

10:00  קריאת מגילה לנשים.

12:30  מנחה גדולה.
   
                             
                             בברכת חג פורים שמח,
                 

הנהלת בית הכנסת

Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס